Uždaroji akcinė bendrovė „Happens“ įgyvendina projektą „Intelektualios sistemos-platformos finansinio sektoriaus paslaugų optimizavimui kūrimas“. Projekto įgyvendinimą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas, finansuojama suma yra 639 794 eurų.

Projekto tikslas – būsto draudimo produktui sukurti savivaldos ir dalijimosi ekonomikos principais grįstą rizikos dalinimosi internetinę platformą. Narių mokami mokesčiai kaupiami bendrame fonde, o nutikus bėdai dėl nuostolių kompensavimo sprendžia patys bendruomenės nariai. Skirtingai nei įprastame draudime, jei nesėkmių nebūna daug, o po išmokų fonde lieka pinigų – jie grįžta bendruomenės nariams. Tarpusavio draudimo sprendimai leidžia ne tik sumažinti nuostolius, bet ir padeda sustiprinti pasitikėjimą, skatina finansinę įtrauktį. Kuriamo būsto tarpusavio draudimo (angl. peer-to-peer insurance for renters and homeowners) verslo modelis gali būti pritaikytas prie konkrečių vartotojų ir bendruomenių poreikių kitose šalyse.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“, Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. rugsėjo 28 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.